Monday 23 October 2017

Agenda Tangani Kemelut Sosial - Khairy Jamaluddin


AGENDA sosial bagi membangunkan modal insan kelas pertama amat penting terutama dalam menyediakan generasi pelapis yang akan meneruskan agenda dalam Transformasi Negara (TN 50).

Remaja yang ada pada hari ini merupakan belia yang akan menggalas tanggungjawab itu 30 tahun dari sekarang.

Pelbagai usaha perlu dirancang bagi membangunkan generasi muda hari ini tetapi pada masa sama masalah sosial yang sedang melanda mereka juga perlu ditangani agar ia tidak menghalang matlamat tersebut.

Justeru, Kementerian Belia dan Sukan (KBS ) adalah kementerian yang paling dekat dalam mendekati golongan sasaran itu.

Wartawan Mingguan Malaysia HAFIZAHRIL HAMID , ABD . AZIZ ITAR dan AMI ZUL TUNI ZAR AHMAD TERMI ZI berpeluang menemu bual Menteri Belia dan Sukan, KHAIR Y JAMALUDDIN di Pusat Belia Antarabangsa, Cheras, Kuala Lumpur, baru-baru ini bagi mengupas isu tersebut.

MINGGUAN: Boleh Yang Berhormat (YB) terangkan tentang usul-usul yang akan dicadangkan berkaitan belia dan agenda sosial dalam Bajet 2018 nanti?

KHAIRY JAMALUDDIN Saya ingin mengusulkan cadangan sebelum pembentangan Bajet 2018 mengenai satu agenda sosial yang menyeluruh perlu diberi perhatian dalam bajet kali ini. Ia menyentuh soal isu yang saya rasa kurang dapat perhatian sejak kebelakangan ini kerana beberapa faktor seperti fokus yang lebih banyak diberi kepada ekonomi.

Kalau dalam bajet sebelum ini fokus lebih banyak diberi kepada kos kesan sara hidup. Ini isu utama rakyat tetapi isu lain yang kurang dapat perhatian adalah tentang agenda sosial dan ia ada kaitan dengan gejala sosial yang perlu kita tangani sekarang. Kalau tidak saya risau aspirasi kita pada tahun 2050 tidak akan tercapai. Sebabnya sebahagian sahaja daripada anak-anak muda kita yang berjaya dan sebahagian lagi yang tidak bersedia, kita seolah-olah tinggalkan mereka daripada arus pembangunan.

Mereka ini misalnya terlibat dalam juvana, buli, ponteng sekolah, dadah dan merempit. Juga mereka yang datang dari keluarga yang bercerai berai, anak luar nikah dan ibu tunggal. Jadi kita perlu kepada agenda sosial kerana kalau kita tidak memberi penekanan kepada isu ini saya risau kita tidak akan dapat menjayakan TN50 kerana mereka seolah-olah tidak ada harapan dan juga tiada suatu agenda menyeluruh yang dapat membanteras segala gejala sosial ini dan menjadikan isu ini keutamaan kerajaan.

Ada yang melihat kenapa perlu dibelanja untuk agenda sosial kerana ia tidak menyumbang apa-apa dari segi ekonomi?

KHAIRY JAMALUDDIN: Memang bagus fokus kepada soal ekonomi tetapi isu sosial seperti ini kurang perhatian. Kalau beri perhatian pun ia bermusim. Apabila berlakunya isu sosial dan ia disiarkan di surat khabar seperti kes kebakaran di pusat tahfiz al-Quran di Keramat baru-baru ini yang mana suspeknya terdiri daripada remaja barulah kita mahu bercakap soal agenda sosial tetapi selepas itu kita lupa. Saya tidak kata kita tidak buat apa-apa tetapi kerajaan telah banyak mengadakan kempen bagi mengatasi masalah ini melalui AADK (Agensi Anti Dadah Kebangsaan) tetapi kita tidak ada satu agenda menyeluruh bagi menangani masalah itu.

Ia juga tidak membantu dalam Dasar Sosial Negara. Jadi dalam rencana tulisan saya di Utusan Malaysia pada Jumaat lalu saya banyak menyentuh isu ini. Antaranya soal penambahbaikan dalam AADK bagi memberi kesan yang lebih besar dalam program mereka. Sebab sekarang ini gejala dadah kita tidak mahu lagi melihat penagihnya sebagai penjenayah tetapi sebagai pesakit yang perlu dirawat. Jadi pusat pemulihan dan kemudahan bagi membantu golongan ini perlu ditambah. Kepakaran juga perlu ditambah.

Juga perlu dicari punca masalah itu termasuklah penekanan daripada sudut kaunseling kepada mereka yang terlibat. Macam dalam program Angkat dan Upaya yang pernah dijalankan oleh KBS tidak lama dulu. Kaunselor diperlukan lebih ramai. Kita juga perlukan lebih banyak pusat asuhan kanak-kanak. Childhood care education amat penting kerana pada usia awal kanak-kanak mereka perlukan banyak perhatian.

Tekanan yang ada pada ibu bapa muda yang dua-dua bekerja. Mereka tiada tempat untuk menghantar anak-anak mereka di pusat jagaan kanak-kanak sedang tempat yang disediakan oleh pihak swasta bayarannya agak mahal. Dengan kakitangan yang bertauliah dan selamat, jadi masalah anak-anak, penderaan dan juga perceraian dalam kalangan ibu bapa boleh dikurangkan. Jadi memang perlu adanya agenda sosial ini bagi kita menghadapinya. Kalau tiada agenda ini, maka kita dan negara akan berhadapan bebanan sosial pada masa depan.

Pada pandangan YB mengapa kerajaan perlu memberi tumpuan kepada agenda sosial ini berbanding ekonomi?


KHAIRY JAMALUDDIN: Kalau kita tidak laksanakan agenda ini ia suatu kerugian. Kita jangan fikir kalau kita buat pelaburan ekonomi kita akan dapat pulangan yang besar daripada segi pertumbuhan ekonomi dan juga peluang-peluang pekerjaan yang mampu disediakan. Tetapi kalau kita tidak mahu ‘membayar’ untuk isu-isu sosial ini di masa depan kitalah yang terpaksa membayarnya.

Kita akan rugi kerana terpaksa membayar ‘kos’ kepada masyarakat, kerosakan harta benda awam, pemulihan untuk para penagih dadah dan masalah kesihatan. Kos psikologi untuk mereka yang datang daripada keluarga yang porak peranda atau kes buli serta kos kepada masyarakat. Isu ini bukan hanya daripada segi wang ringgit sahaja tetapi juga kerugian yang bakal ditampung pada masa depan.

Kalau tidak dilaksanakan sekarang kita yang menerajui TN50 tidak dapat membawa sebahagian besar daripada generasi yang kita sebutkan itu. Sebab mereka ini tiada kelayakan atau kemahiran yang saya istilahkan sebagai lost generation. Ada sebahagian mereka yang bernasib baik kerana berjaya belajar hingga ke menara gading dan dapat menyediakan diri untuk mengadaptasi segala perubahan teknologi yang akan berlaku pada masa depan. Tetapi ada sebahagian lagi daripada mereka yang tertinggal di belakang. Inilah masa kita pastikan tiada seorang pun remaja atau belia Malaysia yang ketinggalan.

Komitmen merentasi kementerian

Ditakuti agenda sebegini hanya bermusim. Apa perancangan untuk mengelak ia berlaku?

KHAIRY JAMALUDDIN: Ia bermusim sebab fokus masyarakat kita yang hanya beri perhatian pada sesuatu isu atau tragedi maka barulah mereka akan bercakap tentangnya. Biasanya netizen atau masyarakat ini mereka tiada fokus yang kekal dan akan pergi kepada isu-isu yang berbeza-beza.

Apa yang saya mahu sebutkan di sini adalah komitmen kerajaan daripada segi peruntukan yang cukup bagi menjayakan agenda ini. Saya yakin kementerian lain juga ada program sendiri dan kita semua meminta dari ‘kantung’ yang sama sedangkan bajet semakin terhad tetapi peruntukan ini berhak mendapat jumlah yang besar.

Maka saya rasa isu ini nanti tidak lagi akan bersifat ‘bermusim’ dengan adanya pelbagai program yang dijalankan. Pendekatan-pendekatan baharu boleh dimulakan. Satu kumpulan kaunselor boleh dilantik dan dihantar ke kawasan-kawasan hotspot yang mempunyai remaja-remaja bermasalah tinggi supaya mereka tidak terus terlibat dengan gejala-gejala sosial yang ada.

Apa cadangan YB bagi membantu menjayakan usaha ini?


KHAIRY JAMALUDDIN: Mungkin kita kena fikirkan suatu pusat kawalan yang boleh memantau perkara ini. Kita misalnya ada Unit Perancang Ekonomi yang merancang program-program yang berkaitan sektor ekonomi tetapi kita tiada agensi pusat yang mempunyai kuasa bagi ‘merentasi’ kementerian tentang isu sosial dan ekonomi. Ini saya anggap seperti software tetapi kita belum ada konsep sebegini yang sifatnya lebih menyeluruh.

Sedangkan cara penyelesaian yang kita ada sebelum ini seperti idea yang menyuruh kita balik kepada soal pendidikan dan agama. Tetapi ini semua belum memadai kerana pendidikan hanya beberapa jam sahaja seperti di sekolah sedangkan selepas itu masa remaja lebih banyak berada di luar sekolah. Apa yang mereka belajar di sekolah itu sekejap sedangkan ketika berada di luar banyak lagi isu lain yang meliputi remaja selain agama yang tidak kurang pentingnya.

Memang unsur spiritual itu penting tetapi kita juga kena ada kaunselor yang boleh ‘bercakap’ dengan golongan ini. Justeru, dalam isu ini kita perlukan pelbagai disiplin bagi menanganinya. Masalah sekarang berbeza dengan dulu.

Segala pengaruh yang negatif ini semakin mudah sampai kepada sasaran mereka. Contohnya melalui media-media sosial. Kalau mahu berseronok ada remaja yang mengambil pil kuda dan khayal, itu adalah antara jenis masyarakat yang kita ada sekarang ini. Kalau tidak diberi penekanan dalam isu-isu seperti ini maka jangan terkejutlah akan berlaku lebih banyak kes negatif yang melibatkan remaja.

Dalam isu remaja bakar pusat tahfiz di Keramat baru-baru ini satu Malaysia terkejut. Sedangkan pada masa sama ia memberi gambaran tentang bagaimana kita menjaga serta mendidik anak-anak remaja sehingga sanggup melakukan perbuatan seperti itu.

Kita tidak kata selama ini tidak buat apa-apa tetapi perlu diakui bahawa apa yang dilakukan selama ini masih belum mencukupi bagi membendung tragedi seumpama itu. Sebagai menteri saya perlu bercakap akan isu seperti ini. Namun, isu seperti ini bukan hanya di bawah tanggungjawab kementerian saya tetapi juga kementerian lain tetapi kerana belia di bawah saya dan ia menjadi tanggungjawab saya bercakap mengenainya.

Contohnya, masalah dadah di bawah Kementerian Dalam Negeri (KDN) masalah keluarga di bawah pemantauan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat tetapi kita perlu ada koordinasi yang mampu merentasi kementerian.

Selain itu, perlu juga ada indikator dan statistik di tempat-tempat yang mempunyai kadar tinggi yang boleh diberi perhatian. Kempen juga perlu dijalankan. Banyak program boleh dijalankan contoh kawasan kampung yang kuat dengan pengaruh pil kuda kita kena buat penguatkuasaan selain kaunseling kepada remaja yang terbabit.

Memulihkan belia bermasalah

Apakah sokongan dan galakan kerajaan dalam menyediakan aktiviti-aktiviti yang berfaedah agar para remaja tidak terlibat dengan gejala negatif?

KHAIRY JAMALUDDIN: Daripada segi pendekatan menangani tingkah laku jenayah juvana ini kita perlu wujudkan lebih banyak program dan aktiviti dan bukan hanya kaunseling sahaja. Antaranya kemudahan-kemudahan rekreasi dan sukan perlulah lebih banyak disediakan untuk golongan ini. Tetapi ini bukan bermakna saya melobi untuk kementerian saya sahaja tetapi ia tidak semestinya untuk bidang sukan sahaja.

Macam kelab sastera, kesenian, muzik dan sebagainya yang sesuai untuk anak-anak muda memberi tumpuan terhadapnya. Ini sebagai suatu pilihan atau alternatif supaya pada masa lapang mereka tiada ruang untuk buat perkara-perkara yang negatif. Kalau ada anak muda yang suka sukan lumba motosikal tetapi litar tidak banyak dan litar yang ada di Sepang misalnya mahal.

Jadi mungkin perlu ada pengumuman seperti usaha mewujudkan litar-litar lain yang lebih murah dan boleh digunakan oleh golongan terbabit.Tetapi yang penting ia mestilah ‘mesra rakyat’. Kalau polis tangkap mereka berlumba haram, maka tiada alasan untuk mereka tidak menggunakan litar dibenarkan.

Adakah wujud penyeragaman cadangan YB ini agar ia disertai oleh kementerian-kementerian lain?

KHAIRY JAMALUDDIN: Saya kurang pasti adakah cadangan saya yang saya tulis dalam rencana di Utusan Malaysia itu dibaca oleh pihak-pihak yang berkaitan tetapi sebagai Menteri yang menjaga belia adalah menjadi tanggungjawab saya menyuarakan idea-idea yang sebegini. Bagi saya, selama hampir lima tahun menjadi Menteri di KBS saya rasa pencapaian kita dalam bidang sukan sudah jelas.

Daripada segi kepimpinan belia dengan adanya Parlimen Belia dan banyak lagi kita sudah buat. Cuma matlamat saya bagi melengkapkan masa dan tanggungjawab saya di kementerian ini adalah ‘memulihkan’ belia-belia yang bermasalah. Seolah-olah kita telah tinggalkan mereka.

Mudah-mudahan dengan Bajet 2018 yang akan dibentangkan nanti kita akan dapat berbuat sesuatu untuk mereka.

Saya harap dapat ditubuhkan satu task force yang boleh buat satu kajian berdasarkan amalan negara-negara lain. Kita sudah ada Dasar Sosial Negara dan saya tidak mahu mengubahnya. Polisinya jelas. Sekarang ini kita mahu lihat apakah program yang boleh diisi di dalamnya.

Perlukah isu ini dibawa ke peringkat lebih tinggi?

KHAIRY JAMALUDDIN: Isu ini mesti diselaraskan di peringkat yang tertinggi sekali. Ini bukan untuk saya. Saya cuma bangkitkan isu yang timbul seperti disebutkan tadi. Yang penting menteri mewakili belia yang bercakap sendiri isu seperti ini. Perlu ada timeline dan juga sasaran-sasaran tertentu supaya ia boleh dibendung. Kalau dalam bidang ekonomi kita ada sasaran tertentu seperti jumlah pendapatan per kapita rakyat sedangkan dalam isu-isu sosial kita tiada?

Kita mesti ada indikator dan sasaran itu. Kita masih lagi ada peluang untuk itu tetapi kalau kita tidak lakukannya dari sekarang ia akan menjadi macam ‘bom masa’ yang akan meletup suatu hari nanti. Remaja yang tiada arah dan kemahiran mereka ini akan jadi bebanan kepada masyarakat dan merosakkan negara. Mereka tidak salah tetapi kita yang tidak bertanggungjawab terhadap mereka.

Dalam agenda sosial ini siapakah yang akan berusaha untuk menjayakannya?


KHAIRY JAMALUDDIN: Saya cadangkan task force ini mestilah diterajui oleh sekurang-kurangnya Timbalan Perdana Menteri. Saya tahu beliau banyak kerja tetapi ia mesti diterajui oleh seseorang yang boleh ‘mengarah’ merentasi sesuatu kementerian.

Apatah lagi, TPM mengetuai kementerian seperti KDN yang mempunyai banyak bidang penguatkuasaan di bawahnya. Kalau menteri mahu mengarah kementerian lain tidak boleh kerana semua sama level.

sumber : utusan malaysia

0 comments:

Post a Comment